HET VERHAAL IN ZEELAND

Op klompen door de dessa wordt per regio aangepast naar het lokale verhaal. In Vlissingen / Zeeland komt het gedigitaliseerde erfgoedmateriaal uit de archieven van het Bevrijdingsmuseum Zeeland, Netwerk Oorlogsbronnen en het Nationaal Militair Archief (NIMH). Deze collectie bevat veel dagboeken, uniek fotomateriaal maar ook officiële stukken zoals inlichtingenrapporten, patrouilleverslagen en oprichtingsdocumenten van het Zeeuws Bataljon.