HET VERHAAL IN FRIESLAND

Op klompen door de dessa wordt op elke speelplaats aangepast naar het locatie verhaal. In Leeuwarden / Friesland komt het gedigitaliseerde erfgoedmateriaal uit de archieven van het Fries Museum, Tresoar en het Netwerk Oorlogsbronnen. We volgen het Bataljon Friesland – het archief 221-02 Verzameling Bataljon Friesland behelst een combinatie van stukken bijeengebracht door de reüniecommissie 1945 – 1950 en latere aanwinsten die vanaf particulieren bij Tresoar gebracht zijn zoals dagboeken, uniek fotomateriaal maar ook officiële stukken zoals inlichtingenrapporten en patrouilleverslagen.